فروشگاه لوکس کامپیوتر

فروشگاه لوکس کامپیوتر در حال طراحی و ساخت است . فعالیت مجموعه لوکس کامپیوتر در زمینه تجهیزات سخت افزار کامپیوتر میباشد . و به زودی راه اندازی خواهد شد